מתנות ומוצרי פרסום

כולנו אוהבים מתנות, לקבל ולתת.

מבחר רחב של מוצרים לצרכי קידום מכירות או למתנות אישיות המוצגים ב 2 קטלוגים: ניתן להדפיס על רובם.

כדי לקבל הצעת מחיר ולבדוק מלאי זמין יש לציין: קטלוג ZULU או NEMAמק”טתיאור המוצר וכמות.

יש לשלוח נתונים אלה בתיבה בתחתית העמוד או למייל שלנו ונחזור אליכם עם הצעת מחיר. 

טלפון: 08-6901234
מייל: pen@pen.co.il
או השאירו הודעה

זכויות יוצרים © 2022 PEN.CO.IL

תקנון

מחויבת להגנת פרטיותם של האנשים עימם אנו באים במגע במהלך העסקים הרגיל. “מידע אישי” הינו מידע אשר מזהה ומתייחס אליך או ליחידים אחרים (כגון התלויים בך).

המידע שאמסור כעת או בעתיד נמסר מרצוני ובהסכמתי ונשמר במאגר המידע של החברה לשם הצעת שירותים נוספים בעתיד.

השימוש במידע ייעשה בהתאם לתנאי השימוש ובהתאם למדיניות הפרטיות, כפי שהם מעת לעת.

החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שנמסר ו/או שיימסר, לרבות לשם פנייה עתידית במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר בכלל זה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת כגון: דואר (בין רגיל ובין אלקטרוני) ו/או טלפון ו/או פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או רשתות חברתיות וטכנולוגיות דומות (בין קיימות כגון Facebook ו/או SMS ובין עתידיות) ו/או כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע ע”י החברה בעצמה ו/או בשיתוף פעולה עם אחרים. כמו כן, תהיה רשאית החברה לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח. הנך רשאי/ת להודיע במייל לחברה – pen@pen.co.il על התנגדותך לביצוע שימוש כאמור במידע, ועם קבלת הודעתך ע”י החברה, לא תבצע החברה שימוש כאמור במידע זה. אם הודעת לנו בעבר שאינך מעוניין שנפנה אליך, אין צורך בהודעה נוספת מצדך.